Language

Các câu hỏi thường gặp

PLAYSTATION 3 ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI TV LCD BẰNG CÁP HDMI, NHƯNG KHÔNG XEM ĐƯỢC HÌNH ẢNH VÀ ÂM THANH. CÓ PHẢI BỊ HỎNG KHÔNG?

Câu hỏi và câu trả lời có ích không?

Liên hệ bằng form đặt câu hỏi

Liên hệ bằng form đặt câu hỏi