Language

Các câu hỏi thường gặp

NẾU TRÊN MÀN HÌNH TIVI XUẤT HIỆN DÒNG CHỮ 「電波が受信できません 」 「受信レベルが低下しました」 NHƯ VẬY CÓ PHẢI TIVI BỊ HỎNG KHÔNG?

Câu hỏi và câu trả lời có ích không?

Liên hệ bằng form đặt câu hỏi

Liên hệ bằng form đặt câu hỏi